Memorandului 1 •  RO 300208 Timișoara+40 (0)356 459 350office@precotti.ro

Măsuratori/verificări PRAM

(valabil pentru firmele din județele Timiş si Arad)

Vă oferim servicii de verificare a instalațiilor de legare la pamant (PRAM) – măsurarea rezistenței prizei de pământ şi verificarea continuității conductoarelor de legare la pământ.

Precotti este atestată de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), având atestatul nr. 6187/08.10.2010 de tip A1 – pentru “Încercări de echipamente şi instalații electrice de joasă tensiune”.

Există mai multe motive pentru a efectua legarea la pământ şi implicit verificarea periodică a acesteia; cele mai importante motive privesc asigurarea siguranței personalului şi protejarea clădirilor şi echipamentelor împotriva supratensiunilor.

Instalațiile de legare la pământ precum prizele pământare şi electrozii de priză trebuie să fie verificate cel puțin o dată pe an, conform legislației în vigoare. Aceste verificări anuale sunt determinate de rezistivitatea scăzută a solului şi de caracterul său foarte coroziv în prezenței apei şi sărurilor, factori ce pot eroda electrozii de priză şi legăturile acestora.

În urma fiecărei verificări oferim un buletin de verificare a instalației de legare la pământ, valabil pentru 12 luni. De asemenea, în cazul oricărei probleme constatate se întocmeşte un plan de acțiuni corective.

 

Date Contact
Masuratori PRAM
Please wait...