Memorandului 1 •  RO 300208 Timișoara+40 (0)356 459 350office@precotti.ro

Expertiză tehnică stivuitoare

Vă oferim servicii de întocmire a documentațiilor tehnice necesare autorizării ISCIR şi realizăm expertize tehnice pentru următoarele tipuri de maşini de ridicat: motostivuitor, electrostivuitor, transpaletă electrică şi translator stivuitoare.

Pentru autorizarea ISCIR a unei maşini de ridicat, beneficiarul  trebuie să prezinte o documentație tehnică completă, ce include: carte tehnică, declarație de conformitate, proces verbal cu probele de casă, etc. Precotti vă oferă servicii de refacere a documentației tehnice pentru maşinile de ridicat la care documentația dată de producătorul utilajului lipseşte sau este incompletă.

Deasemenea pentru stivuitoarele la care este depasita durata normala de functionare (mai vechi de 8 ani, conform HG 2139/2004, art4 si anexa, pct 2.3.6.8.1), va oferim servicii de expertiza tehnica pentru stabilirea/prelungirea duratei de mentinere in functiune a acestor utilaje.  O expertiza tehnica la un stivuitor cuprinde: investigatia principalelor subansamble ale stivuitoarelor, verificari de grosimi si incercari nedistructive (cu lichide penetrante) pentru structura portanta, respectiv intocmirea documentației tehnice, si anume un plan de încercări-verificări şi un raport tehnic, conform cerințelor prescripțiilor tehnice ISCIR cu privire la autorizarea instalațiilor de ridicat.